Combined Shape

mensen in staat stellen zich voortdurend te verbeteren

Bij Aalberts advanced mechatronics zijn we gepassioneerd over het leveren van uitmuntendheid aan onze klanten. Om dit op de lange termijn te kunnen doen en concurrerend te blijven, moeten we ons voortdurend verbeteren, en gemotiveerde en mondige werknemers zijn van cruciaal belang om dit te realiseren. Gert-Jan Karman, manager productie/logistiek bij Mogema, is op een missie om ervoor te zorgen dat onze mensen in staat worden gesteld om continue verbeteringen door te voeren.  

“Toen ik in 2018 voor het eerst bij Mogema kwam werken, voelden medewerkers zich niet in staat om zelf veranderingen door te voeren en voelden zich daarom niet erg betrokken”, zegt hij. “Ze hadden commentaar op hoe dingen zouden moeten zijn, maar deden niet echt iets om het te laten gebeuren. Mogema was heel snel gegroeid en we hadden het zo druk met dingen doen voor onze klanten dat we het uit het oog verloren om ervoor te zorgen dat onze mensen zich onderdeel voelden van het grotere geheel.” 

Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het veranderen daarvan, te beginnen met de managementstijl. “Ik geloof dat als managers willen dat hun teams verantwoordelijkheid nemen en zich empowered voelen, ze hun stijl moeten aanpassen aan de mensen aan wie ze leiding geven. Niet alle teamleden zitten op hetzelfde niveau, en verschillende medewerkers moeten je ook op verschillende manieren kunnen benaderen om je te vertrouwen en zelf een goed voorbeeld te worden. Door de manier waarop we leidinggeven aan elke medewerker aan te passen, helpen we hen zich gerespecteerd en gewaardeerd te voelen en daardoor meer zelfvertrouwen en vaardigheden op te doen.” 

Een ander belangrijk stuk van de puzzel is feedback. “Ik vertel medewerkers dat feedback een geschenk is. Of het nu een compliment is of kritiek, je kunt het altijd zien als een verbetermogelijkheid”, zegt Gert-Jan. “Door feedback in onze dagelijkse werkroutines op te nemen, helpen we medewerkers zich gehoord te voelen. Verbetering is belangrijk om als team aan te pakken.” 

Het is nog vroeg in het traject, maar Gert-Jan is ervan overtuigd dat ze op de goede weg zijn. “We zetten ons in om een cultuur te creëren die wordt gedreven door continue verbetering en het voortouw nemen”, zegt hij. “Door de juiste tools aan te bieden en iedereen te betrekken bij het creëren van een continu verbeterende organisatie, hopen we onze visie te realiseren van gedreven, flexibele en enthousiaste medewerkers die continu verbeteren in hun DNA hebben zitten en zich empowered voelen dankzij inspirerend leiderschap.”  

Vond je dit interessant? Klik hier voor onze andere verhalen.

extra informatie

gerelateerd

contact

Interested in advanced mechatronics!

We are here to help. Get advice on how we can develop solutions to your challenges or learn more about our range of propositions.

contact ons

Wij zijn er om u te helpen. Laat u adviseren over hoe wij oplossingen voor uw problemen kunnen ontwikkelen of kom meer te weten over onze reeks voorstellen.