Combined Shape

samen de resultaten verbeteren en sterker worden

Bij Aalberts advanced mechatronics zijn we continu bezig om synergie te creëren tussen de vier bedrijven in onze groep en nog meer waarde te leveren aan onze klanten. Een van de manieren waarop we dit doen is via functionele netwerken, waaronder ons Operational Excellence (OpEx)-netwerk. Het OpEx-netwerk brengt mensen in kwaliteitsgerelateerde functies binnen onze groep met elkaar in contact, met de bedoeling hen te helpen van elkaar te leren en te delen en samen manieren te vinden om onze prestaties te verbeteren.

Het OpEx-netwerk is ongeveer 1,5 jaar geleden opgericht, na de oprichting van advanced mechatronics. Destijds zei een van onze belangrijkste klanten dat ze niet begrepen hoe geavanceerde mechatronica als groep voordeel voor hen zou opleveren – het leek er zelfs op dat het de zaken gecompliceerder zou maken. We moesten een manier vinden om te laten zien dat een groep zijn waarde toevoegt voor klanten – en zo werd het OpEx-netwerk geboren.

OpEx network in a meeting
OpEx netwerk in een vergadering (pre-Corona foto)

Als aftrap stelde Roy Daniels, General Manager Lamers en coördinator van het OpEx-netwerk, voor om iets gemeenschappelijks te vinden waar onze bedrijven samen aan konden werken om zo als groep beter te worden. Naast het delen van klanten, was een ander ding dat we deelden de strijd om de steeds uitdagender kwaliteitsdoelstellingen voor te blijven. Het team besloot zich in het bijzonder te richten op de kwaliteitsprestaties van materialen, of MQP.


Een eerste cruciale stap was het opbouwen van vertrouwen. “Dat heeft een tijdje geduurd”, zegt Mark Prins, OpEx-lid en Quality Health Safety and Environment Manager bij Mogema. “Toen we voor het eerst bij elkaar kwamen, hoorden we alleen maar succesverhalen van elkaar, maar onze prestaties werden er niet beter op. Het duurde even voordat iedereen elkaar leerde kennen, zich openstelde en de problemen deelde waar ze tegenaan liepen.”

Mapping out the desired situation
In kaart brengen van de gewenste situatie

Een ander belangrijk onderdeel van de puzzel was het ontwikkelen van een gezamenlijke manier van werken. “In het begin keken we verschillend naar problemen en vertelden we heel verschillende verhalen”, zegt Mark. “Sinds de oprichting van OpEx hebben we samengewerkt om de manier waarop we onze problemen analyseren en met onze klanten omgaan op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Nu bespreken we onze prestaties en geven we elkaar feedback, en als we naar de klant gaan, spreken we allemaal dezelfde taal.”

Het netwerk zorgt niet alleen voor meer samenhang, maar levert ook resultaten op. Mark legt uit: “Al onze bedrijven zien de kwaliteit verbeteren. We krijgen ook positieve feedback van onze klanten. Ze zijn blij met de inspanningen die we in dit project steken, de vooruitgang die we boeken en hoe deze nieuwe aanpak de zaken voor hen eenvoudiger maakt.”

Er liggen echter nog grote uitdagingen in het verschiet. “Het wordt steeds moeilijker om te blijven verbeteren en de doelstellingen van onze klanten daadwerkelijk te halen”, zegt Mark. “We moeten verder dan het hebben van gemeenschappelijke problemen naar het hebben van gemeenschappelijke oplossingen. Dat is moeilijk, omdat onze bedrijven veel verschillen. We zijn begonnen met het opstellen van een lijst van gebieden waarop we samen aan oplossingen kunnen werken, maar we staan nog maar aan het begin van de reis.”

Mark gelooft dat we op de goede weg zijn. “We zijn geëvolueerd van alleen het tonen van onze successen naar daadwerkelijk proberen elkaar te helpen,” zegt hij. “Elke keer als we bij elkaar komen is de sfeer goed en is er een sterke wil om te blijven verbeteren. We vertrouwen elkaar nu en voelen ons meer en meer een team. Ik heb er vertrouwen in dat onze plannen zinvol zijn en onze klant ten goede zullen komen. Dit project heeft me heel duidelijk gemaakt dat we samen echt sterker staan.”

Vond je dit interessant? Klik hier voor onze andere verhalen.

extra informatie

gerelateerd

contact

Interested in advanced mechatronics!

We are here to help. Get advice on how we can develop solutions to your challenges or learn more about our range of propositions.

contact ons

Wij zijn er om u te helpen. Laat u adviseren over hoe wij oplossingen voor uw problemen kunnen ontwikkelen of kom meer te weten over onze reeks voorstellen.