Aalberts advanced mechatronics, is een samenvoeging van de volgende ondernemingen; Integrated Dynamic Engineering GMBH (HRB 83597 Amtsgericht Darmstadt), Mogema B.V. (handelsregister nr. 08020502), Lamers High Tech Systems B.V. (handelsregister nr. 10018598) en Pneu/tec B.V. (handelsregister nr. 34062569). Groepsmaatschappijen van Aalberts advanced mechatronics hebben een eigen merknaam en identiteit. Op deze website gebruiken wij echter ‘Aalberts advanced mechatronics’, ‘wij’ of ‘onze’ wanneer wij verwijzen naar groepsmaatschappijen van Aalberts advanced mechatronics in het algemeen of wanneer het geen zin heeft te verwijzen naar een specifieke groepsmaatschappij.

Aalberts advanced mechatronics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie.

Aalberts advanced mechatronics heeft deze site opgezet met het doel algemene informatie over het bedrijf te verschaffen. Wij proberen deze informatie actueel en correct te houden. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom via info@aalberts-am.com.

copyright

Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Aalberts advanced mechatronics. Uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden is het u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden en onder andere personen te verspreiden. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, noch mag het worden gewijzigd of worden opgenomen in enig ander werk, publicatie of site, hetzij in de vorm van een afschrift, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. Geen enkele andere licentie of recht wordt verleend.