Aalberts advanced mechatronics is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Aalberts advanced mechatronics respecteert uw privacy en houdt zich aan de bepalingen van de GDPR en de Nederlandse regelgeving inzake gegevensbescherming. Aalberts advanced mechatronics verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens via de door Aalberts advanced mechatronics geplaatste functionele cookies. Aalberts advanced mechatronics verwerkt alleen persoonsgegevens die een gebruiker vrijwillig aan Aalberts advanced mechatronics verstrekt, door middel van registratie op de website voor een door de website aangeboden dienst, het verzenden van informatie via het contactformulier en andere verzoeken of berichten door de gebruiker via de website. Aalberts advanced mechatronics’ voornaamste doel bij het verzamelen en overdragen van deze persoonsgegevens zal zijn om een gebruiker te voorzien van alle diensten van de website, met gebruiksgemak van de website en om vragen van de gebruikers te beantwoorden.

doorgifte, opslag en verwerking van gegevens

De overdracht, opslag en verwerking van gegevens die via deze website worden verzameld, worden beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technische maatregelen. Aalberts advanced mechatronics kan uw persoonsgegevens overdragen aan haar groepsmaatschappijen. Aalberts advanced mechatronics kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, die uitsluitend volgens instructies van Aalberts advanced mechatronics en onder verantwoordelijkheid van Aalberts advanced mechatronics uw persoonsgegevens zullen verwerken. Aalberts advanced mechatronics zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

inzage, correctie en verwijdering

U kunt Aalberts advanced mechatronics te allen tijde verzoeken om toegang te verlenen tot de persoonsgegevens die het over u heeft verzameld. Ook kunt u Aalberts advanced mechatronics verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien u vragen heeft over iets op deze pagina, kunt u een e-mail sturen naar info@aalberts-am.com.

Dit Privacybeleid kan na verloop van tijd worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het gewijzigde Privacybeleid. Gebruikers van de Website wordt aangeraden het Privacybeleid regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen.