case study: ultra clean service hijsgereedschap

Enorme uitdagingen beantwoord met een nog betere oplossing: de TMSU

De technologische uitdagingen waarmee de klant in de halfgeleiderindustrie Aalberts Advanced Mechatronics confronteerde, waren enorm. Bovendien was er weinig tijd om ze op te lossen. Toch is het gelukt om binnen de gestelde planning aan alle specificaties te voldoen. Dit was allemaal te danken aan de ruime ervaring van Aalberts Advanced Mechatronics in het ontwikkelen en bouwen van hooggekwalificeerde, klantspecifieke hijsgereedschappen.

op te lossen probleem
Ook hier was een dergelijk hulpmiddel nodig. De innovatieve chipproductiemachine van deze klant omvat een vacuümkamer, een kolos van enkele meters hoog, breed en lang, afgesloten met een deksel dat tonnen weegt en bij elke onderhoudsbeurt moet worden opgetild en er weer opgezet. Een handeling die complexer is dan op het eerste gezicht lijkt.

Een belangrijke complicerende factor was dat bij het opheffen vrijwel geen vuildeeltjes mogen vrijkomen, en zeker geen organische materialen zoals vet. Wanneer de vacuümkamer in bedrijf is, vindt daar namelijk een lithografisch proces plaats waarbij chips worden geproduceerd die duizenden schakelingen bevatten, met afmetingen in het nanometergebied. Elke verontreiniging die na het onderhoud achterblijft, hoe klein ook, kan dit proces verstoren.

Tegelijkertijd moet het deksel snel worden opgetild en weer teruggeplaatst. Deze productiemachine is per slot van rekening tientallen miljoenen euro’s waard. Elk uur stilstand kost dus veel geld. Een extern hefgereedschap was daarom geen optie. Het gereedschap moest geïntegreerd worden en zeer compact zijn. Bovendien moeten de hijswerkzaamheden zeer veilig worden uitgevoerd: letsel en schade aan materialen moeten te allen tijde worden voorkomen.

solution
Aalberts Advanced Mechatronics ging deze uitdaging aan. Wij ontwikkelden een ontwerp en testten de werking uitvoerig met behulp van computersimulaties. Na een uitgebreide kwalificatie door de klant bouwden we een prototype, dat we aan zeer grondige fysieke tests onderwierpen.

Ons gereedschap, de Top Module Service Unit (TMSU), is zo ontworpen dat er absoluut geen organische deeltjes vrijkomen tijdens het hijsen. De toegepaste lagers, aandrijfriemen en vergrendelingen functioneren goed zonder olie. Om te voorkomen dat het deksel op enig moment gaat slingeren, wordt het over rails getransporteerd, eerst omhoog en dan zijwaarts. En omdat het werktuig zeer compact is en in de machine van de klant kan worden geïnstalleerd, kan het deksel in enkele minuten worden opgetild en weer teruggeplaatst. Het proces is volledig geautomatiseerd. Er is slechts één druk op de knop voor nodig.

‘Reinheid was de grootste uitdaging die we moesten aangaan.’ Andreas Birkner, technisch directeur – automatisering’

 

resultaten
Ondanks het strakke tijdschema zijn we erin geslaagd binnen de gestelde termijn een mechatronisch hijsgereedschap te leveren dat ruimschoots aan alle specificaties van de klant voldeed.

We produceren de TMSU nu in grote aantallen en het werkt in halfgeleiderfabrieken over de hele wereld. Het werkt schoon, veilig en snel, en verlaagt de onderhoudskosten aanzienlijk.

Bovendien biedt Aalberts Advanced Mechatronics volledige levenslange ondersteuning. Wij produceren een groot aantal TMSU-onderdelen zelf, maar kopen uiteraard ook onderdelen in bij onze eigen betrouwbare toeleverancier. Mocht een onderdeel op den duur verouderen, dan zorgen wij voor een vervangend onderdeel en de kwalificatie ervan.

continue verbetering
Aalberts Advanced Mechatronics treedt nu op als de geselecteerde leverancier voor high end hefinrichtingen voor de meest innovatieve chip productiemachine van deze semiconductor klant. Dit zeer innovatieve bedrijf zoekt voortdurend naar verbeteringen. Ook de cultuur bij Aalberts Advanced Mechatronics is op dit principe gebaseerd. Wij zijn nu al oplossingen aan het ontwikkelen voor de hijsuitdagingen die deze klant ons binnenkort zal bieden.

extra informatie

gerelateerd