case study: verticaal geïntegreerd groot frame

complete control over the entire manufacturing chain

Meer verantwoordelijkheid bij de keten leggen en de gehele bouw van geavanceerde subsystemen uitbesteden aan één toeleverancier. Steeds meer OEM’s in de halfgeleiderindustrie willen die kant op, bijvoorbeeld voor hoognauwkeurige grote frames in een hoge reinheidsklasse met een korte doorlooptijd. Dit vraagt om een combinatie van technologieën waarin Aalberts advanced mechatronics fors investeert.

Bewerking van grote frames met zeer hoge precisie – tot op een honderdste van een millimeter. Daarin is Aalberts advanced mechatronics een topspeler in Europa. Temeer nu het bedrijf ook grote ultrazuiveringscapaciteiten voor oppervlaktereiniging heeft verworven. Voorheen werd dit werk uitbesteed aan derden; door dit nu in eigen huis te doen, heeft het bedrijf zich verzekerd van een enorm cost-of-good voordeel en het risicoprofiel – lees: de kans op contaminatie – aanzienlijk gereduceerd.

alles onder één dak

Een voorbeeld. Aalberts advanced mechatronics bouwt al geruime tijd frames voor een grote vacuümkamer die deel uitmaakt van een chipfabricagemachine van een toonaangevende OEM op het gebied van halfgeleiders. Nieuw is dat Aalberts advanced mechatronics de frames, die uit verschillende compartimenten bestaan, niet meer alleen freest en last, maar ook de complete reiniging uitvoert – in een nieuwe cleanroom en in twee stappen, waarbij zelfs de allerkleinste onzuiverheden worden verwijderd. De laatste deeltjes die het proces van de klant zouden kunnen verstoren, worden verwijderd door de frames in een grote oven te “bakken”. De resulterende uitgassing wordt nauwkeurig gemeten met behulp van restgasanalyse (RGA). Als de resultaten aan de specificaties voldoen, gaat het frame naar de tweede cleanroom (ook nieuw) voor verdere assemblage – waarna het frame wordt klaargemaakt voor transport naar de klant.

ondersteuning vanuit Aalberts

De frames worden gebouwd in overeenstemming met de specificaties van de klant. Als deze moeilijk te fabriceren blijken, biedt Aalberts geavanceerde mechatronica ondersteuning bij de maakbaarheid (design for manufacturing). Zo is in overleg met de OEM besloten om het handmatige lassen te vervangen door gerobotiseerd e-beam lassen. Dat heeft een aanzienlijke tijdsbesparing opgeleverd: het handmatige lassen nam vier weken in beslag, met e-beam welding is de klus in een halve dag geklaard. De focus van Aalberts advanced mechatronics op continue verbetering/R&D, systeemontwerp & engineering en industrialisatie van nieuwe producten werpt hier zijn vruchten af. Met de steun van het Aalberts hoofdkantoor, dat de visie en de (financiële) middelen heeft om te investeren in die steeds belangrijker wordende rol van systeemleverancier.

‘Tom Broeksema, Global Sales Manager Mogema: ‘De combinatie maakt het verschil.’

combination of technologies

Aalberts advanced mechatronics makes the difference with the combination of technologies. That enables us to integrate vertically under one roof. We can engineer, manufacture and test high-precision frames in house. Precisely because of this vertical integration, we contribute to the technology roadmap of our OEM customers. extra informatie

extra informatie

gerelateerd